free bootstrap theme

NonSENs noci svätojánskej

11. 4. 2017 o 19.00, Nové divadlo Nitra


Túlavé divadlo

Jakub Nvota

Nonsen noci svätojánskej


Túlavé divadlo je známe svojimi pouličnými verziami slávnych Shakespearových tragédií, ktoré dokázalo obratne prerobiť na komédie a prebásniť. Teraz však tvorcovia TD siahli prvý krát po Shakespearovej komédií ako takej a venovali ju predovšetkým mladému publiku, ktoré sa ešte s klasickými titulmi len zoznamuje. Prvotným impulzom bola rozhlasová hra a kompletné prebásnenie textu Jakubom Nvotom. Inscenácia je plná humoru, vášne a lásky. V svätojánsku noc sú totiž dovolené kúzla, čary a mágia, a tie môžu nielen urobiť z ľudí bláznov, dať im hoci osliu hlavu, ale zároveň ich priviesť k rozumu.


Autor a réžia: Jakub Nvota.

Scéna a kostýmy: Nataša Štefúnková Janíková

Hudba: Juraj Haško Účinkujú:

Jakub Nvota, Lucia Hurajová/Danica Matúšová, Štefan Richtárech, Štefan Martinovič, Zuzana Kyzeková, Daniela Mackovičová, Rado Hudec